TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI

https//sso.trt.com.tr (bundan böyle “ İnternet Sitesi ” olarak anılacaktır), tüm hakları Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’na (bundan böyle “TRT” olarak anılacaktır) aittir. İnternet Sitesi’nin isim hakları, tüm içeriği, şablonu, tasarımı, video ve müzikleri ve içinde yer alan bilgiler, görsel ve yazılı kayıtlar ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın site içindeki tüm kayıt ve dokümanlara ait haklar ile site içerisinde yer alan eserlere ilişkin 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserlerini Koruma Kanunu (“FSEK”) kapsamında tanınmış haklar TRT’ye aittir.

Lütfen, İnternet Sitesi’ni kullanmadan önce işbu İnternet Sitesi Kullanım Koşulları metnini dikkatli bir şekilde okuyunuz. Kullanıcılar, İnternet Sitesi’ni iş bu kullanım koşullarını onayladıktan sonra burada yazılı şartlara uymak koşulu ile kullanmaya başlayabilir. Aşağıda yer alan Kullanım Koşullarını onaylamanız ve/veya İnternet Sitesi’ni herhangi bir şekilde kullanmanız Kullanım Koşullarını peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Eğer bu sayfada belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen, kullanım koşullarını onaylamayınız ve İnternet Sitesi’ni kullanmayınız.

1. Kullanıcı Hak ve Yükümlülükleri

Kullanıcı, siteye üye girişi yaparak veya yapmaksızın herhangi bir şekilde siteyi kullanan her türlü gerçek ve tüzel kişiyi ifade etmektedir.

1.1. İnternet Sitesi'nde yer alan tüm videolar, yazılar, grafikler, fotoğraflar, videolar, animasyonlar, sesler ve diğer tüm görsel, işitsel ve yazılı içerikler TRT’ye aittir. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla ve kaynak göstermeden kullanılamaz.

1.2. İnternet Sitesi'ndeyer alan hiçbir bir video, müzik, görsel, doküman, sayfa, grafik, tasarım vb. unsur veya içerik, kısmen veya tamamen, herhangi bir mecrada yayınlanamaz veya kullanılamaz, kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz.

1.3. İnternet Sitesi'nde yer alan hiçbir bir video, müzik, görsel, doküman, sayfa, grafik, tasarım vb. unsur veya içerik, kısmen veya tamamen, kötü niyetle, çarpıtılarak, değiştirilerek, yanıltıcı ve yanlış bir biçimde ve herhangi bir biçimde mevcut halini bozacak biçimde yahut diğer şekillerde hukuka, ahlaka, adaba aykırı yayınlanamaz veya kullanılamaz, kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz.

1.4. İnternet Sitesi içinde yer alan ve hakları saklı tutulmuş icralar ve/veya eserler, sahiplerinin muvafakati olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, yayılamaz, alıntı yapılamaz, yayınlanamaz, temsil edilemez, umuma iletilemez, kullanılamaz.

1.5. Kullanıcı, İnternet Sitesi’nin tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı TRT’ye ait olan yazılımı kopyalayamaz, kullanamaz veya internet sitesi şifrelerini haksız olarak ele geçiremez yahut siteyi hackleme amacıyla herhangi bir girişimde bulunamaz.

1.6. Kullanıcı İnternet Sitesi’nin kullanılmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez, hileli girişimlerde bulunamaz.

1.7. Kullanıcı, İnternet Sitesi’nin güvenliğini tehdit edecek veya kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek türde yazılım veya program kullanamaz veya benzer girişimlerde/faaliyetlerde bulunamaz.

1.8. Kullanıcı, İnternet Sitesi’nin herhangi bir açığından (teknik, vs.) faydalanarak, siteye ve/veya TRT’ye zarar veremez, haksız bir menfaat sağlayamaz, İnternet Sitesi'ni ve içeriklerini kötüye kullanamaz.

1.9. Kullanıcı, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri izinsiz ve hukuka aykırı olarak kullanamaz

1.10.Kullanıcı, yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olmayan bilgileri siteye kaydedemez.

1.11.Kullanıcı, İnternet Sitesi’nden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile İnternet Sitesi ’nde TRT’nin yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder.

1.12. TRT’nin kusuru olmaksızın İnternet Sitesi'ne ulaşımın kısmen veya tamamen engellenmesi durumunda TRT’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

1.13. İnternet Sitesi kullanıcıya mesaj, yorum, dosya, belge, içerik yükleme imkânı sunabilir. Kullanıcıların sitede beyan edeceği her türlü fikir ve düşünce tamamen kendi kişisel görüşüdür ve sadece kendisini bağlar. Sitede siyasi ve felsefi propaganda amaçlı görüş ve bildiri yayınlanamaz. Toplumun zararına olabilecek ya da genel ahlaka ve yasalara aykırı herhangi bir amaç güden etkinlik ve telkinlerde bulunulamaz. Belli bir politik görüşü destekleyici, hakaret, tehdit, taciz amacı taşıyan söz ve tasarruflarda bulunulamaz.

1.14.Kullanıcılar, T.C. Anayasa’sı, Türk Ceza Kanunu ve ilgili özel kanunlar nedeniyle suç sayılan ve tazminat gerektiren, içeriği hukuka aykırı yıldırıcı, tehdit edici, hakaret niteliğinde olan, genel ahlaka aykırı, yakışıksız, edebe aykırı, pornografik, aşağılayıcı, karalayıcı, küfürlü, lekeleyici ve benzeri türde bilgi ve kamu güvenliği, milli birlik ve beraberliği bozucu, genel ahlaka, kamu menfaatine ve temel hak ve özgürlüklere aykırı, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi hususları İnternet Sitesi üzerinde her ne şekilde olursa olsun kullanmayacağını, aksi halde kişisel olarak bizzat sorumlu olacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.15. Kullanıcılar, İnternet Sitesi üzerinden doğrudan veya dolaylı olarak reklam ve tanıtım, ticari amaçlı mobil ve interaktif uygulamalar yapmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.16. Kullanıcılar, diğer kullanıcıların (bireyler ya da kuruluşlar) özel, gizli programlarına, dosyalarına, bilgilerine ya da benzer nitelikte içeriğe sahip alanlarına izinsiz olarak ulaşmamayı, bunları kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde bunlardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

1.17. Kullanıcılar, ifşa edilen eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, yorum gibi materyalin niteliğinden ve içeriğinden, ilgili yasal mevzuata uygunluğundan, resmi kurum, kuruluşlar, üçüncü kişiler yanında TRT’ye karşı da münferiden sorumludur.

1.18. Kullanıcılar, servisleri kullanmaya ve siteye giriş yapmaya yasal olarak yetkili olduklarını ve servislerin seçiminde, servislerin kullanımında ve siteye girişinde her türlü sorumluluğu üstlendiklerini, herhangi bir engelin olmadığını, beyan ve teyit ederler. Kullanıcılar bu taahhütlerini yerine getirseler dahi erişimlerinin TRT tarafından engellenebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

1.19. Kullanıcılar, İnternet Sitesi’ne girmek ve bağlanmak için gerekli ekipman veya yardımcı servisleri edinmekten ve bunları korumaktan sorumludur. Kullanıcılar, servislerin kullanımı için gerekli, modemler, bilgisayar donanımı, yazılım, uzun ya da kısa mesafe telefon servisleri, herhangi bir sınırlama olmadan, bilumum gerekli cihaz ve ekipmanı bulundurmakla yükümlüdür. Kullanıcı bu gibi ekipmanların veya yardımcı servislerin, servislerle uyumlu olması güvencesinden sorumludur.

1.20. Kullanıcılar, İnternet Sitesi üzerinden ödeme yapmaları ve kredi kartı kullanmaları halinde işlemin güvenli gerçekleşmesinin sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu kabul ederler.

1.21. Kullanıcıların, kendi güvenlikleri için forumları, sohbet odalarını ve diğer interaktif alanları kullanırken kendilerine ya da üçüncü kişilere ait telefon numaralarını, posta adreslerini, ev adreslerini vb. vermemesi tavsiye edilmekte olup sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu kabul ederler.

1.22. Kullanıcılar, TRT’nin İnternet Sitesi’nde yayınlanan Kişisel Verilerin Korunması Politikasını, İnternet Sitesi’nin kullanımı esnasında ve/veya diğer Kullanıcılara karşı aynen uygulamakla yükümlüdür.

1.23. Kullanıcılar, İnternet Sitesi’nin kullanımı, forumlar, sohbet odalarının ve diğer interaktif alanların kullanımı sırasında elde ettiği özel nitelikli kişisel veriler dahil kişisel verilerinin tamamına 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVKK”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, açık rıza gerektiren hallerde kişilerin açık rızaları doğrultusunda eriştiğini ve KVKK’da belirtilen istisna halleri hariç her türlü rızayı kişisel veri sahiplerinden açık ve kanuna uygun bir şekilde aldığını, bu verilerin toplanmasından, işlenmesinden, saklanmasından, paylaşılmasından ve korunmasından bizzat sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcıların, KVKK’ya aykırı davranması, Kişisel Veri içeren belge/doküman/bilgiyi ilgili veri sahibinin açık rızası olmaksızın ve/veya ilgili mevzuata aykırı olarak paylaşması halinde, ilgili kişinin ve/veya dolaylı olarak TRT’nin maruz kalabileceği her türlü idari ve kazai mercilerin, üçüncü kişilerin talepleri dâhil, her türlü zarardan ari tutacağını ve tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Kullanıcıların, aktif oldukları süre boyunca ve Kullanıcı durumunun sona ermesi sonrasında dahi işbu madde süresiz olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.

2. 18 Yaşından Küçükler - Yasal Temsilcilerin Sorumluluğu

2.1 Kullanıcılar İnternet Sitesi üzerinden yürütülen tüm faaliyetlerden yasalar gereğince temyiz kudretine sahip reşit kişilerce yapılması gereken işlem ve faaliyetlerin ancak kanunen reşit sayılan kişiler (18 yaşından büyük olma koşulu başta olmak üzere) tarafından yapılabileceğini, reşit olmayan kişilerin (18 yaşından küçükler başta olmak üzere) ancak yasal temsilcileri aracılığıyla işlem yapabileceğini aksi halde İnternet Sitesi ve yöneticilerinin bir sorumluluğu olmayacağını bildiklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.2 Yasal Temsilciler, reşit olmayan kişilerin (çocukların) İnternet Sitesi üzerinde yürüttüğü tüm faaliyetlerini yakından izlemek ve gereken müdahaleleri göstermekle tek başına yükümlü olup, bu kapsamda doğacak herhangi bir zarardan TRT sorumlu olmayacaktır.

2.3 Yasal temsilciler, reşit olmayanlara ait verilecek bilgilerin doğruluğundan sorumludur. İş bu bilgilerin yanlış, eksik hatalı olması ve/veya güncel olmaması halinde ortaya çıkabilecek hak kayıpları da dâhil tüm zararlardan yasal temsilciler sorumludur.

2.4 Kullanıcıların, İnternet Sitesi içeriği, forumları ve diğer interaktif alanları kullanmak için yasal temsilcisinin izninin alınması gerektiğinden, bu alanların kullanımı halinde yasal temsilcinizin izni bulunduğu kabul edilir. Bu alanları kullanırken okul adı, telefon numarası, ev adresi vb. gibi kişisel bilgileri üçüncü kişilere vermemeniz önemle tavsiye edilmekte olup; aksi halde TRT’nin sorumlu olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

3. Güvenlik Önlemleri

3.1 Kullanıcı hesapları şifre ile korunmaktadır. Kullanıcıların, şifrelerini unutması durumunda e-posta/e-mail adreslerine yeni şifreleri gönderilecektir. Güvenlik nedeniyle, şifreler kullanıcının kayıtlı olduğu e-posta/e-mail adresi dışında başka bir adrese bildirilmeyecektir.

3.2 TRT, İnternet Sitesi’nde güvenlik için gerekli tedbirleri almaya özen göstermiştir. Bu nedenle, sistemde düzenli olarak güvenlik testleri yapılmakta ve herhangi bir güvenlik açığına izin vermemek için çaba gösterilmektedir. Buna rağmen, zaman zaman Kullanıcı profillerine korsan olarak girilmesi söz konusu olmaktadır. Güvenlikle ilgili bir sorunla karşılaşılmaması için aşağıdaki güvenlik önlemlerine de uyulmalıdır.

3.2.1 Kullanıcılar, bilgisayarlarında sık sık virüs taraması yapmalı, anti-virüs programını belirli aralıklarla güncellemeli, e-posta/e-mail yoluyla tanımadığı kişilerden gelen dosyaları açmamalıdır.

3.2.2 Şifreler, harf ve rakamlardan oluşacak şekilde, tahmin edilmesi zor kombinasyonlardan oluşturulmalıdır. Doğum tarihi, isim ve doğum tarihi, sıralı harf ya da rakamlar, tutulan takımın ismi gibi tahmin edilebilir şifreler, kolaylıkla ele geçirilebileceği unutulmamalıdır.

3.2.3 E-posta/e-mail sağlayıcılar dışında (Yahoo, Hotmail, Gmail, vb.) kurumsal olmayan kişisel sitelere, bloglara ya da tanınmayan alanlara, e-posta/e-mail adresi ve şifreler kesinlikle girilmemelidir.

3.2.4 Ortak bilgisayar kullanılıyorsa (işyeri veya internet cafe), İnternet Sitesi'ne giriş yaptıktan sonra sağ üst bölümünde bulunan ve güvenli çıkış anlamına gelen "Çıkış" bağlantısına tıklamadan çıkılmamalıdır. Tarayıcıyı kapatmak yerine bu yöntemi kullanmak, daha sonra aynı bilgisayarı kullanarak İnternet Sitesi’ne giriş yapacak kişinin Kullanıcıların sayfasına erişmesini engelleyecektir. Konuyla ilgili TRT tarafından her zaman yeni bildirimlerde bulunulabilir.

4. Sorumluluk ve Hesap Kısıtlamaları

4.1 Kullanım koşullarına veya ilgili mevzuata uymayan kullanıcılar, forumlara ve diğer interaktif alanlara erişimlerinin geçici veya sürekli olarak durdurulduğunu bildiren bir e-posta alacaktır. Kullanıcılar, TRT tarafından yapılan bildirime rağmen kurallara uymamaya devam ettiği takdirde TRT hesapları silinecektir. TRT, erişimin durdurulmasına ilişkin e-posta göndermeksizin de ilgili kullanıcıya ait TRT hesabını silme ve kullanıcı hakkında yasal yollara başvurma hakkını saklı tutmaktadır.

4.2 TRT, diğer kullanıcıları rahatsız etmek veya genel forum düzenini bozmak amacıyla birden fazla hesaba sahip olduğu tespit edilen kullanıcının tüm hesaplarını silecektir. Kullanıcılar, düzenli olarak giriş yaptıkları geçerli bir e-posta adresi girmelidir. TRT, geçici veya üçüncü kişilerin e-posta adresleriyle yapılan bir kullanıcı hesap kaydını bildirimde bulunmaksızın silecektir. Adresin geçersiz olduğu tespit edilirse, TRT e-posta adresinin yenilenmesini talep edecektir. TRT, bir kullanıcının birden fazla TRT hesabını kullandığını gizlemek amacıyla proxy IP’leri üzerinden erişim sağladığını veya TRT servislerinden herhangi birini kötüye kullandığını tespit ettiğinde bu kullanıcının hesabını silme hakkını saklı tutar.

4.3 Kullanım koşullarında belirtilen bildirim ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai, idari ve mali her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.

4.4 Kullanıcı, kullanım koşullarında belirtilen yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle TRT'nin' uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup, TRT’nin ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kendisine rücu edilebileceğini bilmekte ve kabul etmektedir.

4.5 Kullanıcılar, başkalarının web sitesini kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı etkinliklerde bulunamaz, sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla aşırı yükleyip kilitleyemez. Aksi takdirde bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluk kendilerine ait olacaktır.

4.6 Kullanıcılar, hakaret ve taciz, pornografi, yasaklanmış olan kumar, oyun bahis vs, satışı veya kullanımı reçeteye bağlı her türlü ilaç ile uyuşturucu madde kapsamına giren ve bağımlılık yaratan bilumum maddelerin tanıtımı, satışı, pazarlaması, tavsiyesi mahiyetindeki materyalin, her türlü insan veya hayvan yaralama, öldürme, parçalama, vahşet kısaca insan psikolojisi açısından ciddi sakıncalar içeren silah, patlayıcı madde dâhil her türlü materyalin, hak sahipliğini veya yetki belgesini ispat edemedikleri materyalin hiçbir uyarı olmaksızın silineceğini kabul etmektedirler.

4.7 Kullanıcılar, TRT'nin bir bildirim, uyarı, ihtara dayalı olarak ya da olmayarak kullanıcılar tarafından yüklenen, ifşa edilen eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi materyali siteden çıkarabileceği gibi gerektiğinde erişimi engelleyebileceğini kabul ve taahhüt eder. TRT’nin her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verilen hizmeti ve materyali sürekli veya geçici olarak durdurmak veya iptal etmek hakkı vardır.

4.8 Herhangi bir zamanda ve hiçbir uyarı ve ihtara gerek olmaksızın TRT, uygun gördüğü takdirde ve hiçbir gerekçe göstermeden İnternet Sitesi’nin kullanımını veya erişimini engelleyebilir.

4.9 TRT, yöneticileri, çalışanları veya temsilcileri, bağlı kuruluşları, doğal afetlerden, iletişim aksamalarından, TRT kayıtlarının, programlarının veya hizmetlerinin çalınmasından, imhasından veya bunlara yetkisiz erişimden kaynaklanıp kaynaklanmadığına bakılmaksızın, kullanıcının TRT’den aldığı bir bilgiye güvenmesinden veya hatalardan, eksikliklerden, kesintilerden, dosyaların veya e-postaların silinmesinden kaynaklanan veya hatalardan, kusurlardan, virüslerden, işletim veya iletimdeki gecikmelerden ya da performans sorunlarından kaynaklanan her türlü zarar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sitenin, hizmetlerin, TRT içeriğinin veya site içerisinde yer alan veya site üzerinden erişilen materyallerin kullanımından doğan veya herhangi bir şekilde bunlarla bağlantılı sözleşmeye veya haksız fiile (kusur dahil ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla) dayalı kullanım kaybı, kar kaybı veya veri kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere doğrudan, hususi, dolaylı veya netice kabilinden her tür zarar veya ziyandan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

4.10 TRT, İnternet Sitesi’nin içeriğinin doğruluğunu, uygunluğunu ve güvenilirliğini sağlamak için makul tüm çabayı göstermektedir, ancak doğruluk, uygunluk veya güvenilirlik için garanti vermemektedir.

4.11 İnternet Sitesi, üçüncü taraflar tarafından işletilen diğer internet sitelerine erişim sağlamada kolaylık sağlanması amacıyla bağlantılar içerebilir. TRT, bağlantı sağladığı İnternet Siteleri veya uygulamalar kapsamında sağlanan bilgi, ürün ve hizmetleri işletmemekte veya denetlememektedir. Bu sitelerin içeriğiyle ve kullanımıyla ilgili olarak açık veya dolaylı bir garanti vermemektedir. TRT, bu sitelerin içeriklerinin doğruluğu veya güvenliği ile ilgili olarak bir uygunluk taahhüdü de vermemektedir. Bağlantı ile erişilen site ve uygulamaların kullanımından doğan tüm sorumluluk Kullanıcıların kendisine aittir.

5. Fikri ve Sınai Mülkiyete Konu Olan Hususlar - Muvafakatname

5.1 Kullanıcılar, kendilerine ait olduklarını taahhüt ettikleri ve bu taahhütlerinin gerçeğe aykırı olmasından sorumlu oldukları, internet ortamında ifade ettikleri, yükledikleri tüm düşüncelerin, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, şarkı, melodi, görüntü, çizgi, söz, yorum gibi tüm fikri ve sınai eserlerle ilgili olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21. maddesinde yazılı işleme, 22. maddesinde düzenlenen çoğaltma, 23. maddesinde düzenlenen yayma, 24. maddesinde yazılı temsil ve 25. maddesinde düzenlenen her türlü işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan vasıtalarla umuma iletim mali hakları kendilerine ait olan ve/veya hak sahiplerinden ve bağlantılı hak sahiplerinden devraldıkları tüm hakları, tüm dünyada, müzik kasetlerine, compact disklere, MP3 ve diğer ses ve/veya görüntü taşıyıcılarına ve ileride geliştirilecek ses ve/veya görüntü taşıyıcılarına kayıt ederek çoğaltma, yayma, piyasaya arz etmek, temsil, kablo, uydu, karasal, dijital, analog, şifreli ve diğer şekillerde ve ileride geliştirilecek diğer yollarla televizyonda ve radyoda yayın haklarını, söz konusu ses ve/veya görüntü kayıtlarını; internet, mobil ve benzeri bilgisayar ortamlarında, IVR (İnteractive Voice Responce), GSM ortamlarında (cep telefonu melodisi vb.) çoğaltma, yayma, piyasaya arz etmek ve temsil haklarını, söz konusu ses ve/veya görüntü kayıtlarını video klip olarak işleme, yayma, çoğaltma, temsil ve kablo, uydu, karasal, dijital, analog, şifreli ve diğer şekillerde ve ileride geliştirilecek diğer yollarla televizyonda yayın hakları ve yöntemleri başta olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ilerde üretilecek tüm yöntem ve şekillerle ilgili olarak FSEK’in 21. maddesinde yazılı işleme, 22. maddesinde düzenlenen çoğaltma, 23. maddesinde düzenlenen yayma, 24. maddesinde yazılı temsil ve 25. maddesinde düzenlenen her türlü işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan vasıtalarla umuma iletim mali haklarının 3. kişilere devredilebilecek şekilde, yer, süre ve sayı sınırlaması olmaksızın TRT’ye devrettiklerini kabul beyan ve taahhüt ederler

5.2 Kullanıcılar, İnternet Sitesi’nde izledikleri, elde ettikleri, download ettikleri materyal ve verilerin bireysel amaçlar dışında kullanamayacağını, ticarete konu yapılamayacağını, 3. kişilere devredilemeyeceğini, stok, arşiv yapılarak kullandırılmayacağını; özetle sitede belirlenen koşullar ve izin dışında kullanılamayacağını, kullandırılamayacağını kabul ve taahhüt ederler.

5.3 Kullanıcılar, İnternet Sitesi’nde ifade ettikleri, yükledikleri tüm düşüncelerin, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi fikri eserlerin kendilerine ait olduğunu veya onları yetkili olarak kullanma, yayma, umuma arz etme, ticaret mevkiine koyma vs. konularda yetkileri olduğunu aksi durumlarda her türlü takip ve talepten bizzat sorumlu olduklarını kabul beyan ve taahhüt eder.

5.4 İşbu İnternet Sitesi’nde üçüncü kişilere ait belirli markaların ve diğer ayırt edici isimlerin ve/veya işaretlerin kullanılması bu kişilerle TRT arasında herhangi bir ilişki olduğu veya aralarında lisans anlaşması olduğu veya TRT’nin söz konusu üçüncü kişilerin mal, hizmet ve işlemlerini onayladığı anlamına gelmez. TRT veya fikri mülkiyet sahibi, ilgili üçüncü kişilerin yazılı izni olmadıkça içerikteki hiçbir şey kullanıcıya, TRT veya üçüncü kişilere ait marka, ayırt edici isimler ve işaretler, logo ve tasarımlar ve benzeri fikri mülkiyet hakları üzerinde herhangi bir kullanım hakkı veya lisans vermez.

6. Değişiklik ve Güncelleme

6.1 TRT, İnternet Sitesi'nde iş bu kullanım koşullarında herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. İnternet Sitesi’nin yenilenmiş güncel kullanım şartları yeni tarih güncellemesi ile yayınlanacaktır. Güncel kullanım şartları, yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve İnternet Sitesi’nin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

6.2 6.2. Değişikliklerden haberdar olmak amacıyla Kullanım Koşullarını düzenli olarak gözden geçirmeyi unutmayınız. İnternet Sitesi’nin kullanımına devam edilmesi, Kullanıcılar tarafından değişen kullanım koşullarının kesin olarak kabul edildiği anlamına gelecektir.

6.3 TRT, İnternet Sitesi'ni her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak sürekli veya geçici olarak durdurabilir, servisin içeriğini değiştirebilir veya iptal edebilir.

6.4 İnternet Sitesi'nin belirli yerlerinde bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen ilgili kuralları kabul etmiş sayılır.

7. Bölünebilirlik

Kullanım Koşullarının, herhangi bir hükmünün yasal mercilerce iptali, geçersiz veya uygulanamaz olması halinde, diğer hükümlerin yürürlüğü ve uygulanması etkilenmez, diğer hükümler aynı şekilde geçerliliğini koruyacaktır.

8. Hakkın Kullanımı

TRT’nin Kullanım Koşullarındaki bir hakkını/yetkisini açık ya da örtülü geçici ya da daimi olarak kullanmakta gecikmesi, eksik kullanması veya kullanmaması bu hakkından/yetkisinden kısmen de olsa feragat ettiği anlamına gelmeyeceği gibi, bir hakkın/yetkinin tek başına ya da kısmen kullanılması onun daha sonra tamamen kullanılmasını ya da başka bir hakkın/yetkinin kullanılmasını engellemeyecektir.

9. Uygulanacak Hukuk ve Yargı Yeri

9.1 İnternet Sitesi’nin kullanılmasından, işbu kullanım koşullarında yazılı hüküm ve hukuki ilişkilerin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

9.2 İşbu kullanım koşullarından kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan tüm ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri münhasır yargı yetkisine sahiptir.

9.3 Kullanıcıların İnternet Sitesi’ne bildirdiği oturum ve/veya e-mail adresi, kullanıcılara yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi kabul edilecektir.

Son güncelleme: 03/03/2021